WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet

ZAMAWIAM >>

Zamów raport już dziś!

ZAMAWIAM >>

Zamów raport już dziś!

Osób indywidualnych

Organizacji i zespołów

Pracowników w różnych branżach

Sportowców i trenerów

Sprzedawców

Liderów i menedżerów

Badanie MTQPlus jest skierowane do:

ZAMAWIAM

Poznaj trenera  bliżej >> 

TRENER BIZNESU, MENTOR & COACH, TRENER ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, FACYLITATOR DISC

Zamów badanie MTQPlus

 

599 zł

raport + omówienie

zawiera podatek  23% vat

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o szczegóły.

 

+48 721 827 902

 

(Pon. - Pt. 8:00 - 18:00)

 

Napisz do mnie:

biuro@businessmakers.pl

Badanie MTQPlus prowadzi:

 

AGNIESZKA LISOWSKA

 

TRENER BIZNESU, MENTOR & COACH, TRENER ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, FACYLITATOR DISC

Badanie MTQPlus

 

    SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA    

Badania online z sesją rozwojową i konsultacją wyników. Zapraszamy do poznania naszej oferty badań DISC oraz MTQ Plus odporności psychicznej. Dzięki tym narzędziom poznasz lepiej swoje miejsce i rolę jako pracownika lub lidera, a także będziesz w stanie efektywniej zorganizować pracę swojego zespołu - w oparciu o ich kompetencje oraz style zachowań, mocne strony i talenty.
Dzięki badaniu poznasz bliżej siebie oraz zrozumiesz, jak działać, by Twój osobisty i zawodowy rozwój nabrał tempa. Zbadasz swoje podejście do wyzwań, umiejętność podejmowania ryzyka, orientację na ukończenie zadań, kontrolę swoich emocji, a także pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

Korzyści z raportu MTQPlus:

 

 Lepsze zrozumienie siebie. Pozwala na lepsze poznanie swoich reakcji na stres, wyzwania i trudne sytuacje.

 

 Wzmocnienie kompetencji. Pomaga rozwijać kluczowe umiejętności potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 Zwiększenie motywacji. Identyfikacja i praca nad słabymi stronami może zwiększyć motywację do rozwoju osobistego i zawodowego.

 

 Zarządzanie stresem. Wiedza o swoich mocnych stronach w zakresie odporności psychicznej pozwala lepiej zarządzać stresem i unikać wypalenia.

 

 Poprawa relacji interpersonalnych. Lepsze zrozumienie siebie wpływa na poprawę komunikacji i relacji z innymi ludźmi.

MTQPlus jest cennym narzędziem nie tylko dla indywidualnych użytkowników,

 

ale również dla organizacji, które chcą wspierać rozwój swoich pracowników, poprawiać ich wydajność i dobrostan psychiczny.

 

Narzędzie MTQPlus, poprzez dokładną analizę czterech kluczowych komponentów odporności psychicznej, oferuje liderom i sprzedawcom wyjątkową możliwość zrozumienia i rozwijania swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy.

 

Dzięki temu mogą oni skuteczniej zarządzać stresem, lepiej radzić sobie z wyzwaniami i osiągać lepsze wyniki w swojej pracy. Raport MTQPlus jest więc nieocenionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy, co przekłada się na poprawę efektywności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

Dzięki badaniu poznasz bliżej siebie oraz zrozumiesz, jak działać, by Twój osobisty i zawodowy rozwój nabrał tempa. Zbadasz swoje podejście do wyzwań, umiejętność podejmowania ryzyka, orientację na ukończenie zadań, kontrolę swoich emocji, a także pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

Model 4C

 

Model 4C definiuje odporność psychiczną w oparciu o cztery główne komponenty:

 

 

1. Kontrola (Control)

Zdolność do poczucia wpływu na swoje życie i sytuacje, w których się znajdujemy.

 

Kontrola emocji. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami.

 

Kontrola życiowa. Przekonanie, że ma się kontrolę nad swoim życiem i wydarzeniami.

 

 

2. Zaangażowanie (Commitment)

Zdolność do zaangażowania się w zadania i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów.

 

Wytrwałość: Konsekwencja w realizacji zadań.

 

Celowość: Jasne definiowanie celów i dążenie do ich realizacji.

 

 

3. Wyzwanie (Challenge)

Postrzeganie wyzwań jako szans na rozwój, a nie zagrożeń.

 

Podejście do ryzyka. Skłonność do podejmowania ryzyka i widzenie w nim szans.

 

Adaptacja. Umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i radzenia sobie z niepowodzeniami.

 

 

4. Pewność siebie (Confidence)

Wysoka wiara we własne umiejętności i kompetencje.

 

Pewność siebie w relacjach interpersonalnych. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

 

Pewność siebie w działaniu. Przekonanie o własnej skuteczności w realizacji zadań.

Dzięki badaniu poznasz bliżej siebie oraz zrozumiesz, jak działać, by Twój osobisty i zawodowy rozwój nabrał tempa. Zbadasz swoje podejście do wyzwań, umiejętność podejmowania ryzyka, orientację na ukończenie zadań, kontrolę swoich emocji, a także pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

MTQPlus to narzędzie psychometryczne służące do oceny odporności psychicznej.

 

Zostało opracowane w celu zrozumienia, mierzenia i rozwijania odporności psychicznej w różnych kontekstach, takich jak sport, biznes czy edukacja. Test składa się z 48 pytań, które mierzą cztery kluczowe aspekty odporności psychicznej, znane jako model 4C.

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
BUSINESS MAKERS AGNIESZKA LISOWSKA, WILKÓW 1A, 58-125 PSZENNO, NIP: 8842300899, REGON: 385500365 / BUSINESS MAKERS DOROTA KLIMALA, WIDOKOWA 1 (56-400 NIECISZÓW), NIP: 9111661991, REGON: 021713880 / ADRES E-MAIL: BIURO@BUSINESSMAKERS.PL, TEL.  +48 721 827 902
 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed
wyrażeniem  zgód na przetwarzanie danych (zobacz) / Realizacja: Plutowski.pl

+48 506 053 521

 

(Pon. - Pt. 8:00 - 18:00)

 

Napisz do nas:

dklimala@businessmakers.pl

DOROTA KLIMALA

biuro@businessmakers.pl

+48 721 827 902

 

(Pon. - Pt. 8:00 - 18:00)

 

Napisz do nas:

alisowska@businessmakers.pl

AGNIESZKA LISOWSKA

BUSINESS MAKERS

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet