WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
Awans na stanowisko menadżera to często zaszczyt i dowód uznania, ale także wyzwanie, zwłaszcza gdy obejmuje się rolę przełożonego dla swojego dotychczasowego zespołu. Z czym muszą zmierzyć się
W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, liderki stają przed szeregiem wyzwań, które wymagają nie tylko wyjątkowych umiejętności, ale także odwagi, elastyczności i wytrwałości. Kobiety na stanowiskach kierowniczych
Dojrzałe przywództwo to kluczowy element skutecznego zarządzania organizacją. Opiera się ono na głębokim zrozumieniu siebie i innych oraz na zdolności do elastycznego i odpowiedzialnego reagowania na wyzwania. W
Sprzedaż to sztuka, która wymaga pewności siebie, umiejętności komunikacyjnych i zdolności radzenia sobie ze stresem. Dla wielu osób, zwłaszcza tych początkujących, myśl o sprzedaży może wywoływać lęk i niepewność. Jednak opanowanie tego strachu to kluczowy krok do osiągnięcia sukcesu w świecie biznesu.
24 maja 2024

Liderki i ich wyzwania w dzisiejszym środowisku biznesowym

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, liderki stają przed szeregiem wyzwań, które wymagają nie tylko wyjątkowych umiejętności, ale także odwagi, elastyczności i wytrwałości. Kobiety na stanowiskach kierowniczych wnoszą unikalną perspektywę, która przyczynia się do innowacji i wzrostu organizacji. Niemniej jednak, wciąż napotykają na liczne przeszkody, które muszą pokonać, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i zrealizować cele zawodowe.

 

Wyzwanie 1. Stereotypy i uprzedzenia

Kobiety w biznesie często muszą walczyć z utrwalonymi stereotypami i uprzedzeniami dotyczącymi ich zdolności przywódczych. Przełamanie tych barier wymaga nie tylko determinacji, ale także wsparcia ze strony organizacji, które powinny aktywnie promować równość płci i różnorodność.

 

Wyzwanie 2. Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Zachowanie równowagi między wymagającą pracą a życiem prywatnym stanowi jedno z największych wyzwań dla liderek. Wprowadzenie elastycznych godzin pracy, programów wsparcia rodziny oraz polityk przyjaznych dla rodziców może znacznie pomóc w radzeniu sobie z tym problemem.

 

Wyzwanie 3. Niedostateczna reprezentacja

Mimo postępów w ostatnich latach, kobiety wciąż są niedostatecznie reprezentowane na najwyższych szczeblach zarządzania. Promowanie mentorstwa, rozwijanie programów szkoleniowych dla przyszłych liderek oraz tworzenie sieci wsparcia mogą przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet na kluczowych stanowiskach.

 

Wyzwanie 4. Rozwój osobisty i zawodowy

Ciągłe doskonalenie umiejętności, zarówno miękkich, jak i twardych, jest niezbędne w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Liderki muszą być gotowe na ciągłe uczenie się, adaptowanie się do nowych technologii i trendów oraz rozwijanie swoich kompetencji przywódczych.

 

Wyzwanie 5. „Walka” o równe wynagrodzenie

Nierówności płacowe między płciami są wciąż powszechne. Kobiety często zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, co wymaga podejmowania działań na rzecz transparentności wynagrodzeń i aktywnego promowania polityk równego wynagrodzenia.

 

Pomimo licznych wyzwań, liderki w dzisiejszym środowisku biznesowym mają niesamowitą szansę, by kształtować przyszłość organizacji. Kluczowe jest wsparcie ze strony firm i społeczeństwa, które powinny tworzyć przyjazne warunki do rozwoju i równości. Wspieranie różnorodności i włączania kobiet na wszystkich szczeblach zarządzania jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale również strategiczną korzyścią, która przynosi wymierne rezultaty w postaci innowacyjności i wzrostu gospodarczego.

 

Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami na temat wyzwań, z jakimi mierzą się liderki w dzisiejszym biznesie. Twórzmy razem bardziej zrównoważone środowisko pracy!

 

Agnieszka i Dorota

Zespół Business Makers

 

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet
BUSINESS MAKERS AGNIESZKA LISOWSKA, WILKÓW 1A, 58-125 PSZENNO, NIP: 8842300899, REGON: 385500365 / BUSINESS MAKERS DOROTA KLIMALA, WIDOKOWA 1 (56-400 NIECISZÓW), NIP: 9111661991, REGON: 021713880 / ADRES E-MAIL: BIURO@BUSINESSMAKERS.PL, TEL.  +48 721 827 902
 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed
wyrażeniem  zgód na przetwarzanie danych (zobacz) / Realizacja: Plutowski.pl

+48 506 053 521

 

(Pon. - Pt. 8:00 - 18:00)

 

Napisz do nas:

dklimala@businessmakers.pl

DOROTA KLIMALA

biuro@businessmakers.pl

+48 721 827 902

 

(Pon. - Pt. 8:00 - 18:00)

 

Napisz do nas:

alisowska@businessmakers.pl

AGNIESZKA LISOWSKA

BUSINESS MAKERS

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM i inspirujemy do zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań! Wsparcie menadżerów, badania DISC, webinary dla firm, mentoring, coaching, Akademia Kobiet